[H.380]

OS Economy

De OS methodiek wordt binnen dit project in twee cases toegepast in de praktijk van productie, verkoop en (omkeerbare) distributie. Door e doen worden er lessen geleerd. Lessen over rendabele businessmodellen, logistiek en samenwerking. Twee maakbedrijven (Atelier Ternier & Vivalyte) zullen de volledige keten doorlopen van ontwerp tot productie en hierna producten aanbieden via alternatieve businessmodellen. Dankzij de lessen die hieruit geleerd worden, kan het systeem verder geoptimaliseerd worden en uitdagingen worden aangepakt. Circulaire ontwerpen kunnen zo sneller geïntegreerd worden binnen maakbedrijven.
De verwachte impact bij grootschalige implementatie is een drastische reductie in materialengebruik door levensduurverlenging via circulair & modulair ontwerp.

Research project

Oct 2022

other projects